سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

فالوور ایرانی اینستاگرام دیجی آرتمیا

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1793
سرویس هدیه آرتیما فالوور ارزان
15000
100 / 30000
1774
فالوور سوپر آرتیما🔶
19000
200 / 10000
1717
فالوور سرعت جت ایرانی آرتیما [سرعت 40 کا در روز]💥🚀
22000
5000 / 50000
1795
فالوور ایرانی با کیفیت, کم ریزش [سرعت روزی 4 کا]
23000
30 / 6000
1738
فالوور ایرانی سوپر آرتیما [ارسال آنی]
29000
30 / 10000
1766
فالوور اختصاصی آرتیما 🔶
30000
200 / 10000

لایک ایرانی اینستاگرام دیجی آرتیما

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1794
لایک ارزان آرتیما💥
7000
100 / 10000
1796
سرویس موقت لایک 
9000
300 / 5000
1729
لایک ایرانی آرتیما [ظرفیت 200 کا]
12000
50 / 30000
1789
لایک اکسپلور اینستاگرام [ ایمپرشن دار]
15000
300 / 5000

ویو ایرانی اینستاگرام دیجی آرتیما

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1797
ویو ارزان آرتیما👀🌟
470
1000 / 10000000
1728
بازدید پست IGTV نئو
1500
100 / 1000000
1762
ویو igtv  (ایمپرشن دار)
2000
100 / 1000000

سرویس های اکسپلور آرتیما

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1791
سرویس سیو پست اینستاگرام [مناسب برای اکسپلور]
2000
100 / 10000
1790
بازدید پروفایل و سرویس اکسپلور آرتیما 
2500
50 / 10000000
1792
ریچ و ایمپرشن مخصوص پست های عکسی و ویدیویی [ اختصاصی آرتیما]
3000
100 / 20000